کاربر گرامی، برای دسترسی به پایگاه های زیر ابتدا لازم است از منوی بالا (سمت راست) وارد شوید.
 • پایگاه انتشارات شرکت Elsevier

  پایگاه انتشارات شرکت Elsevier

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشارات شرکت Springer

  پایگاه انتشارات شرکت Springer

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشارات شرکت Wiley

  پایگاه انتشارات شرکت Wiley

  اتصال به پایگاه
 • سرویس جستجوی یکپارچه Ebsco

  سرویس جستجوی یکپارچه Ebsco

  اتصال به پایگاه
 • غنی ترین منابع پایان نامه های دانشگاهی

  غنی ترین منابع پایان نامه های دانشگاهی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی IGI Global

  پایگاه انتشاراتی IGI Global

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه کتابهای انتشارات CRC Press

  پایگاه کتابهای انتشارات CRC Press

  اتصال به پایگاه
 • چکیده سالیانه منابع علمی

  چکیده سالیانه منابع علمی

  اتصال به پایگاه
 • انجمن آمریکایی پیشرفت علم

  انجمن آمریکایی پیشرفت علم

  اتصال به پایگاه
 • موسسه انتشاراتی World Scientific

  موسسه انتشاراتی World Scientific

  اتصال به پایگاه
 • مؤسسه فیزیک آمریکا

  مؤسسه فیزیک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن فیزیک آمریکا

  انجمن فیزیک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • موسسه فیزیک

  موسسه فیزیک

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک

  انجمن مهندسین برق و الکترونیک

  اتصال به پایگاه
 • بزرگترین پایگاه استانداردهای علمی-صنعتی

  بزرگترین پایگاه استانداردهای علمی-صنعتی

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسین عمران آمریکا

  انجمن مهندسین عمران آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسان مکانیک آمریکا

  انجمن مهندسان مکانیک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن آمریکایی آزمون مواد

  انجمن آمریکایی آزمون مواد

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسین خودرو

  انجمن مهندسین خودرو

  اتصال به پایگاه
 • انجمن بین المللی نورشناسی و فتونیک

  انجمن بین المللی نورشناسی و فتونیک

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه مرجع علوم و مهندسی مواد

  پایگاه مرجع علوم و مهندسی مواد

  اتصال به پایگاه
 • انجمن ماشین‌های حسابگر

  انجمن ماشین‌های حسابگر

  اتصال به پایگاه
 • انجمن شیمی آمریکا

  انجمن شیمی آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن آمریکایی هوانوردی و فضانوردی

  انجمن آمریکایی هوانوردی و فضانوردی

  اتصال به پایگاه
 • انجمن سلطنتی شیمی

  انجمن سلطنتی شیمی

  اتصال به پایگاه
 • کتابهای دیجیتال انتشارات CABI

  کتابهای دیجیتال انتشارات CABI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه جامع اطلاعاتی علوم زمین

  پایگاه جامع اطلاعاتی علوم زمین

  اتصال به پایگاه
 • انجمن زمین شناسی لندن

  انجمن زمین شناسی لندن

  اتصال به پایگاه
 • سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی Ovid

  پایگاه انتشاراتی Ovid

  اتصال به پایگاه
 • موسسه انتشاراتی Thieme

  موسسه انتشاراتی Thieme

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی Libert

  پایگاه انتشاراتی Libert

  اتصال به پایگاه
 • موتور جستجوي اطلاعات دارویی و بالینی

  موتور جستجوي اطلاعات دارویی و بالینی

  اتصال به پایگاه
 • موسسه انتشاراتی BioOne

  موسسه انتشاراتی BioOne

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی علائم بالینی و تشخیص و درمان بیماریها

  پایگاه اطلاعاتی علائم بالینی و تشخیص و درمان بیماریها

  اتصال به پایگاه
 • مجله بین المللی پژوهش های فاخر

  مجله بین المللی پژوهش های فاخر

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه منابع علمی ISI

  پایگاه منابع علمی ISI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه استنادی رتبه بندی مجلات ISI ویرایش جدید

  پایگاه استنادی رتبه بندی مجلات ISI ویرایش جدید

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی ISI

  پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی ISI

  اتصال به پایگاه
 • پايگاه نمایه استنادی شرکت Elsevier

  پايگاه نمایه استنادی شرکت Elsevier

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی

  پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه استنادی علوم ریاضی

  پایگاه استنادی علوم ریاضی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه استنادی مجلات علمی-پژوهشی

  پایگاه استنادی مجلات علمی-پژوهشی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه تصاویر Associated Press

  پایگاه تصاویر Associated Press

  اتصال به پایگاه
 • منابع پروتکل پایگاه Springer

  منابع پروتکل پایگاه Springer

  اتصال به پایگاه
 • ارزیابی و تحلیل بهره وری دانشگاه ها و موسسات علمی توسط ISI

  ارزیابی و تحلیل بهره وری دانشگاه ها و موسسات علمی توسط ISI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه آنلاین منابع نفت و گاز

  پایگاه آنلاین منابع نفت و گاز

  اتصال به پایگاه
 • اولین مجله ویدئویی علمی جهان

  اولین مجله ویدئویی علمی جهان

  اتصال به پایگاه
 • Reaxys : پایگاه مرجع جستجو در واکنشها و مواد شیمیایی

  Reaxys : پایگاه مرجع جستجو در واکنشها و مواد شیمیایی

  اتصال به پایگاه
 • بانک اطلاعاتی چکیده‌های شیمی، ساختار مواد و واکنش‌های شیمیایی

  بانک اطلاعاتی چکیده‌های شیمی، ساختار مواد و واکنش‌های شیمیایی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی BMJ Publishing Group

  پایگاه انتشاراتی BMJ Publishing Group

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه دوک

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه دوک

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه ادینبورگ

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه ادینبورگ

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی و علوم زیستی

  پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی و علوم زیستی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی Hindawi

  پایگاه انتشاراتی Hindawi

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی مدیریت، اقتصاد زیست محیطی و توسعه پایدار

  پایگاه اطلاعاتی مدیریت، اقتصاد زیست محیطی و توسعه پایدار

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی Karger

  پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی Karger

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه لیورپول

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه لیورپول

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه ام. آی. تی

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه ام. آی. تی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی حوزه اقتصاد و کسب و کار

  پایگاه انتشاراتی حوزه اقتصاد و کسب و کار

  اتصال به پایگاه
 • انتشارات علمی کانادا (CSP)

  انتشارات علمی کانادا (CSP)

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی حوزه اپتیک و فتونیک

  پایگاه اطلاعاتی حوزه اپتیک و فتونیک

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی حوزه فلسفه، اخلاق و مطالعات دینی

  پایگاه اطلاعاتی حوزه فلسفه، اخلاق و مطالعات دینی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه کالیفرنیا

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه کالیفرنیا

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه شیکاگو

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه شیکاگو

  اتصال به پایگاه
 • کتابخانه دیجیتال انجمن علوم کشاورزی و خاک آمریکا

  کتابخانه دیجیتال انجمن علوم کشاورزی و خاک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی در زمینه مهندسی عمران و مهندسی مواد

  پایگاه اطلاعاتی در زمینه مهندسی عمران و مهندسی مواد

  اتصال به پایگاه
 • بانک اطلاعاتی جامع مهندسی

  بانک اطلاعاتی جامع مهندسی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه مرجع شباهت یابی مقالات علمی

  پایگاه مرجع شباهت یابی مقالات علمی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی DBpia (دیتابیس منابع علمی کشور کره جنوبی)

  پایگاه اطلاعاتی DBpia (دیتابیس منابع علمی کشور کره جنوبی)

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه منابع علمی CNKI

  پایگاه منابع علمی CNKI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه Oxford Scholarship Online

  پایگاه Oxford Scholarship Online

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه Oxford Art Online

  پایگاه Oxford Art Online

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه Gale

  پایگاه Gale

  اتصال به پایگاه
 • گرامرلی

  گرامرلی

  اتصال به پایگاه
 • کتابخانه انجمن بین المللی علوم باغبانی (Pubhort)

  کتابخانه انجمن بین المللی علوم باغبانی (Pubhort)

  اتصال به پایگاه
 • انجمن ژئوفیزیکدانان اکتشافی

  انجمن ژئوفیزیکدانان اکتشافی

  اتصال به پایگاه
 • AdobeXd

  AdobeXd

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی بانکها با دسترسی به بیش از 600 منبع آمریکائی و 700 منبع بین المللی

  پایگاه داده اطلاعاتی بانکها با دسترسی به بیش از 600 منبع آمریکائی و 700 منبع بین المللی

  اتصال به پایگاه
 • یکی از معتبرترین پایگاه های دیجیتال بانک ها

  یکی از معتبرترین پایگاه های دیجیتال بانک ها

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بازار مصرفی و صنعتی در حوزه تحقیقات بازار

  پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بازار مصرفی و صنعتی در حوزه تحقیقات بازار

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 162میلیون شرکت در جهان

  پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 162میلیون شرکت در جهان

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه مهندسی و ریاضی siam

  پایگاه مهندسی و ریاضی siam

  اتصال به پایگاه
دسترسی به پایگاه ها صرفا از طریق عضویت مراکز علمی و دانشگاه ها امکان پذیر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و بازرگانی شرکت ایده پردازان جوان فالینوس تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات تماس