دانش روز، نامحدود (درنا)
پژوهشگر گرامیِ، با عنایت به تغییرات و محدودیت های ایجاد شده در زیرساخت اینترنت کشور، و به جهت سهولت کاربری برخی کاربران، دسترسی به عمده پایگاه های استنادی و پرکاربرد از طریق سرویس جاری (ایزی اکسس) فراهم شده است. لازم بذکر است، سرویس درنا همچنان با سرعت و دسترسی های بیشتر در اختیار شما پژوهشگران گرامی بوده و پیشنهاد ما جهت دسترسی مستقیم به پایگاه ها، استفاده از این سرویس می باشد.
کاربر گرامی، برای دسترسی به پایگاه های زیر ابتدا لازم است از منوی بالا (سمت راست) وارد شوید.
 • پایگاه انتشارات شرکت Elsevier

  پایگاه انتشارات شرکت Elsevier

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشارات شرکت Springer

  پایگاه انتشارات شرکت Springer

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشارات شرکت Wiley

  پایگاه انتشارات شرکت Wiley

  اتصال به پایگاه
 • سرویس جستجوی یکپارچه Ebsco

  سرویس جستجوی یکپارچه Ebsco

  اتصال به پایگاه
 • غنی ترین منابع پایان نامه های دانشگاهی

  غنی ترین منابع پایان نامه های دانشگاهی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی IGI Global

  پایگاه انتشاراتی IGI Global

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه کتابهای انتشارات CRC Press

  پایگاه کتابهای انتشارات CRC Press

  اتصال به پایگاه
 • چکیده سالیانه منابع علمی

  چکیده سالیانه منابع علمی

  اتصال به پایگاه
 • انجمن آمریکایی پیشرفت علم

  انجمن آمریکایی پیشرفت علم

  اتصال به پایگاه
 • موسسه انتشاراتی World Scientific

  موسسه انتشاراتی World Scientific

  اتصال به پایگاه
 • مؤسسه فیزیک آمریکا

  مؤسسه فیزیک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن فیزیک آمریکا

  انجمن فیزیک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • موسسه فیزیک

  موسسه فیزیک

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک

  انجمن مهندسین برق و الکترونیک

  اتصال به پایگاه
 • بزرگترین پایگاه استانداردهای علمی-صنعتی

  بزرگترین پایگاه استانداردهای علمی-صنعتی

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسین عمران آمریکا

  انجمن مهندسین عمران آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسان مکانیک آمریکا

  انجمن مهندسان مکانیک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن آمریکایی آزمون مواد

  انجمن آمریکایی آزمون مواد

  اتصال به پایگاه
 • انجمن مهندسین خودرو

  انجمن مهندسین خودرو

  اتصال به پایگاه
 • بزرگترین پایگاه استانداردهای علمی-صنعتی

  بزرگترین پایگاه استانداردهای علمی-صنعتی

  اتصال به پایگاه
 • انجمن بین المللی نورشناسی و فتونیک

  انجمن بین المللی نورشناسی و فتونیک

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه مرجع علوم و مهندسی مواد

  پایگاه مرجع علوم و مهندسی مواد

  اتصال به پایگاه
 • انجمن ماشین‌های حسابگر

  انجمن ماشین‌های حسابگر

  اتصال به پایگاه
 • انجمن شیمی آمریکا

  انجمن شیمی آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • انجمن آمریکایی هوانوردی و فضانوردی

  انجمن آمریکایی هوانوردی و فضانوردی

  اتصال به پایگاه
 • انجمن سلطنتی شیمی

  انجمن سلطنتی شیمی

  اتصال به پایگاه
 • کتابهای دیجیتال انتشارات CABI

  کتابهای دیجیتال انتشارات CABI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه جامع اطلاعاتی علوم زمین

  پایگاه جامع اطلاعاتی علوم زمین

  اتصال به پایگاه
 • انجمن زمین شناسی لندن

  انجمن زمین شناسی لندن

  اتصال به پایگاه
 • سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی Ovid

  پایگاه انتشاراتی Ovid

  اتصال به پایگاه
 • موسسه انتشاراتی Thieme

  موسسه انتشاراتی Thieme

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی Libert

  پایگاه انتشاراتی Libert

  اتصال به پایگاه
 • موتور جستجوي اطلاعات دارویی و بالینی

  موتور جستجوي اطلاعات دارویی و بالینی

  اتصال به پایگاه
 • موسسه انتشاراتی BioOne

  موسسه انتشاراتی BioOne

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی علائم بالینی و تشخیص و درمان بیماریها

  پایگاه اطلاعاتی علائم بالینی و تشخیص و درمان بیماریها

  اتصال به پایگاه
 • مجله بین المللی پژوهش های فاخر

  مجله بین المللی پژوهش های فاخر

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه منابع علمی ISI

  پایگاه منابع علمی ISI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه استنادی رتبه بندی مجلات ISI ویرایش جدید

  پایگاه استنادی رتبه بندی مجلات ISI ویرایش جدید

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی ISI

  پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی ISI

  اتصال به پایگاه
 • پايگاه نمایه استنادی شرکت Elsevier

  پايگاه نمایه استنادی شرکت Elsevier

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی

  پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه استنادی علوم ریاضی

  پایگاه استنادی علوم ریاضی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه استنادی مجلات علمی-پژوهشی

  پایگاه استنادی مجلات علمی-پژوهشی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه تصاویر Associated Press

  پایگاه تصاویر Associated Press

  اتصال به پایگاه
 • منابع پروتکل پایگاه Springer

  منابع پروتکل پایگاه Springer

  اتصال به پایگاه
 • ارزیابی و تحلیل بهره وری دانشگاه ها و موسسات علمی توسط ISI

  ارزیابی و تحلیل بهره وری دانشگاه ها و موسسات علمی توسط ISI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه آنلاین منابع نفت و گاز

  پایگاه آنلاین منابع نفت و گاز

  اتصال به پایگاه
 • اولین مجله ویدئویی علمی جهان

  اولین مجله ویدئویی علمی جهان

  اتصال به پایگاه
 • Reaxys : پایگاه مرجع جستجو در واکنشها و مواد شیمیایی

  Reaxys : پایگاه مرجع جستجو در واکنشها و مواد شیمیایی

  اتصال به پایگاه
 • بانک اطلاعاتی چکیده‌های شیمی، ساختار مواد و واکنش‌های شیمیایی

  بانک اطلاعاتی چکیده‌های شیمی، ساختار مواد و واکنش‌های شیمیایی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی علوم و مهندسی زیست پزشکی

  پایگاه اطلاعاتی علوم و مهندسی زیست پزشکی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی در زمینه بیوتکنولوژی، زیست پزشکی، داروسازی

  پایگاه اطلاعاتی در زمینه بیوتکنولوژی، زیست پزشکی، داروسازی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی BMJ Publishing Group

  پایگاه انتشاراتی BMJ Publishing Group

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه دوک

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه دوک

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه ادینبورگ

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه ادینبورگ

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی و علوم زیستی

  پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی و علوم زیستی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی Hindawi

  پایگاه انتشاراتی Hindawi

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی مدیریت، اقتصاد زیست محیطی و توسعه پایدار

  پایگاه اطلاعاتی مدیریت، اقتصاد زیست محیطی و توسعه پایدار

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی Karger

  پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی Karger

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه لیورپول

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه لیورپول

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه ام. آی. تی

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه ام. آی. تی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی حوزه اقتصاد و کسب و کار

  پایگاه انتشاراتی حوزه اقتصاد و کسب و کار

  اتصال به پایگاه
 • انتشارات علمی کانادا (CSP)

  انتشارات علمی کانادا (CSP)

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی حوزه اپتیک و فتونیک

  پایگاه اطلاعاتی حوزه اپتیک و فتونیک

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی حوزه فلسفه، اخلاق و مطالعات دینی

  پایگاه اطلاعاتی حوزه فلسفه، اخلاق و مطالعات دینی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه کالیفرنیا

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه کالیفرنیا

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه شیکاگو

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه شیکاگو

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه انتشاراتی دانشگاه تورنتو

  پایگاه انتشاراتی دانشگاه تورنتو

  اتصال به پایگاه
 • کتابخانه دیجیتال انجمن علوم کشاورزی و خاک آمریکا

  کتابخانه دیجیتال انجمن علوم کشاورزی و خاک آمریکا

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی در زمینه مهندسی عمران و مهندسی مواد

  پایگاه اطلاعاتی در زمینه مهندسی عمران و مهندسی مواد

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی شرکت Dow Jones

  پایگاه اطلاعاتی شرکت Dow Jones

  اتصال به پایگاه
 • پورتال آمار و اطلاعات آنلاین بازار کسب و کار از سراسر جهان

  پورتال آمار و اطلاعات آنلاین بازار کسب و کار از سراسر جهان

  اتصال به پایگاه
 • بانک اطلاعاتی جامع مهندسی

  بانک اطلاعاتی جامع مهندسی

  اتصال به پایگاه
 • مرجع DOI

  مرجع DOI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه مرجع شباهت یابی مقالات علمی

  پایگاه مرجع شباهت یابی مقالات علمی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعاتی DBpia (دیتابیس منابع علمی کشور کره جنوبی)

  پایگاه اطلاعاتی DBpia (دیتابیس منابع علمی کشور کره جنوبی)

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه منابع علمی CNKI

  پایگاه منابع علمی CNKI

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه Oxford Scholarship Online

  پایگاه Oxford Scholarship Online

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه Oxford Art Online

  پایگاه Oxford Art Online

  اتصال به پایگاه
 • اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعات آماری Insight

  پایگاه اطلاعات آماری Insight

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه آنلاین منابع نفت و گاز

  پایگاه آنلاین منابع نفت و گاز

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه Gale

  پایگاه Gale

  اتصال به پایگاه
 • مرج ثبت اختراع

  مرج ثبت اختراع

  اتصال به پایگاه
 • گرامرلی

  گرامرلی

  اتصال به پایگاه
 • کتابخانه انجمن بین المللی علوم باغبانی (Pubhort)

  کتابخانه انجمن بین المللی علوم باغبانی (Pubhort)

  اتصال به پایگاه
 • انجمن ژئوفیزیکدانان اکتشافی

  انجمن ژئوفیزیکدانان اکتشافی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه استخراچ اطلاعات شرکت های بین المللی

  پایگاه استخراچ اطلاعات شرکت های بین المللی

  اتصال به پایگاه
 • AdobeXd

  AdobeXd

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعات شرکت های Orbis

  پایگاه اطلاعات شرکت های Orbis

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی بانک های دنیا

  پایگاه داده اطلاعاتی بانک های دنیا

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی معاملات دنیا

  پایگاه داده اطلاعاتی معاملات دنیا

  اتصال به پایگاه
 • جامع ترین پایگاه داده اطلاعات مالی شرکتهای دنیا

  جامع ترین پایگاه داده اطلاعات مالی شرکتهای دنیا

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 21 میلیون شرکت اروپائی

  پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 21 میلیون شرکت اروپائی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی بانکها با دسترسی به بیش از 600 منبع آمریکائی و 700 منبع بین المللی

  پایگاه داده اطلاعاتی بانکها با دسترسی به بیش از 600 منبع آمریکائی و 700 منبع بین المللی

  اتصال به پایگاه
 • یکی از معتبرترین پایگاه های دیجیتال بانک ها

  یکی از معتبرترین پایگاه های دیجیتال بانک ها

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بازار مصرفی و صنعتی در حوزه تحقیقات بازار

  پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بازار مصرفی و صنعتی در حوزه تحقیقات بازار

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 162میلیون شرکت در جهان

  پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 162میلیون شرکت در جهان

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 40میلیون شرکت در سراسر جهان

  پایگاه داده اطلاعاتی مربوط به بیش از 40میلیون شرکت در سراسر جهان

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه مهندسی و ریاضی siam

  پایگاه مهندسی و ریاضی siam

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعات airbus

  پایگاه اطلاعات airbus

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اقتصادی Economist

  پایگاه اقتصادی Economist

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه جامع مدیریت و بازرگانی

  پایگاه جامع مدیریت و بازرگانی

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه Business Monitor

  پایگاه Business Monitor

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه گارتنر

  پایگاه گارتنر

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه fitchconnect

  پایگاه fitchconnect

  اتصال به پایگاه
 • مرکز پژوهش کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا (NLM)

  مرکز پژوهش کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا (NLM)

  اتصال به پایگاه
 • کتابخانه کاکرین

  کتابخانه کاکرین

  اتصال به پایگاه
 • پایگاه اطلاعات پرستاری سینال

  پایگاه اطلاعات پرستاری سینال

  اتصال به پایگاه
 • مجموعه کامل مدل های سه بعدی آناتومی بدن انسان

  مجموعه کامل مدل های سه بعدی آناتومی بدن انسان

  اتصال به پایگاه
 • موتور جستجوی پزشکی بالینی

  موتور جستجوی پزشکی بالینی

  اتصال به پایگاه
دسترسی به پایگاه ها صرفا از طریق عضویت مراکز علمی و دانشگاه ها امکان پذیر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و بازرگانی شرکت ایده پردازان جوان فالینوس تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات تماس

معرفی سرویس ایزی اکسس

به منظور دسترسی مستقیم به پایگاه ها و جستجو و دانلود مستقیم از آنها می توانید از این سرویس استفاده نمایید.

برای مشاهده نحوه دسترسی به پایگاه ها بر روی دکمه "ادامه" کلیک نمایید.

پایگاه های فعال

با انتخاب این گزینه محدوده دسترسی های شما به پایگاه ها مشخص می شود.

دسته بندی موضوعی

پایگاه های در دسترس شما در موضوعات مشخص شده دسته بندی شده اند، که با انتخاب هر یک از موضوعات، لیست پایگاه های مرتبط با آن نمایش داده می شود.

اتصال به پایگاه

با قرار دادن موس بر روی پایگاه ها دکمه "اتصال به پایگاه" نمایان شده، که با کلیک بر روی آن، به پایگاه مورد نظر متصل خواهید شد.

پیام به پشتیبانی